ใบออกดี ยอดพุ่ง ฉีดไปเพียง 2 รอบเท่านั้น

รีวิวฉีดไป 2 รอบ รีวิวฉีดไป

อ่านเพิ่มเติม

รีวิวการไว้ลูกทุเรียน ให้ดก ต้นไม่โทรม

ขั้นตอนการตัดแต่งผลทุเรียน ม

อ่านเพิ่มเติม