วิธีใช้ คู่หูมหัศจรรย์

ชุดคู่หูมหัศจรรย์ คือ การใช้ เวิลด์แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไอออน ผสมร่วมกับเวิลด์แพลนท์ ไคโตซานสูตรโอลิโกเมอร์ สามารถใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น กิ่งก้าน พืชสามารถดูดซึมอาหารนำไปใช้ได้ทันที สามารถใช้ฉีดคลุมหน้าดินเพื่อปรับปรุงดินได้เช่นกัน รวมถึงราดโคนต้นฟื้นฟูต้นที่เจอปัญหารากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี 

อัตราการใช้พืชแต่ละชนิด

พืชล้มลุก ถัง 20 ลิตร

พืชผักทุกชนิด นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยฯ

 • ไคโตซาน 20ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 1 ช้อนปาด

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชยืนต้น ถัง 20 ลิตร

สวนผลไม้ทุกชนิด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพาราฯ

 • ไคโตซาน 20 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 1 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชล้มลุก ถัง 200 ลิตร

พืชผักทุกชนิด นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยฯ

 • ไคโตซาน 200 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 5 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

พืชยืนต้น ถัง 200 ลิตร

สวนผลไม้ทุกชนิด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพาราฯ

 • ไคโตซาน 200 ซีซี
 • สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 10 ช้อนพูน

ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10-15 วันครั้ง สามารถผสมร่วมกับยากันเชื้อรา/ยาฆ่าแมลงได้

อัตราส่วนและวิธีการใช้

ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ กับน้ำ แล้วฉีดพ่นทางใบ ลำต้น โคน หรือ ผสมน้ำราดโคน ผสมน้ำแช่เมล็ดพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ ก่อนนำไปปลูก หรือ ละลายน้ำคลุกกับปุ๋ยเม็ด สามารถใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้

อัตราการใช้ปกติ :
สารเพิ่มประสิทธิภาพ เวิลด์แพลนท์ 1 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 - 15 วัน หรือ สามารถปรับลดเพิ่มอัตราส่วนตามลักษณะ และวิธีการปลูกของพืชแต่ละชนิด ใช้ร่วมกับเวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยตวงปริมาณปุ๋ย 1 ช้อน (0.25 กรัม) = 1 ช้อนกาแฟจิ๋ว

นาข้าว

ใช้อัตราส่วน 1-2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบ และ แช่เมล็ดพันธุ์ โดยใช้ร่วมกับเวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 20 ซีซี การแช่เมล็ดพันธุ์ ระยะเวลาการแช่ 24 ชั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลมก่อนหว่าน

 • ฉีดพ่นครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 7 - 15 วัน (ฉีดพร้อมยาคุมหญ้าได้)
  ฉีดพ่นครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 30 วัน หรือ ก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน(สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ด เพื่อลดต้นทุนได้)
  ฉีดพุ่นครั้งที่ 3 อายุข้าว 60 วัน ระยะข้าวตั้งท้อง(แต่งตัว) หรือ ถ้าหว่านปุ๋ย ให้ฉีดพ่นก่อนหว่านปุ๋ย 3 วัน
  โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ดลง 30 - 50%
  ฉีดพ่นครั้งที่ 4 ระยะข้าวรวงก้ม รวงงุ้ม(หลังการผสมเกสรของข้าวแล้ว)
  **ห้ามฉีดช่วงผสมเกสรเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการรบกวนการผสมเกสร
  ฉีดพ่นครั้งที่ 5 ระยะเก็บเกี่ยว 15 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้เมล็ดเต่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ และวิธีการทำนาของเกษตรแต่ละพื้นที่
ใช้เวิลด์แพลนท์ แช่ข้าวเปลือก
ใช้คู่หูมหัศจรรย์ แช่ข้าวเปลือก่อนหว่าน

ปาล์ม

ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 - 15 วัน ให้โดยเซลล์ที่ยังสดของใบ หรือ ลำต้น ถ้าฉีดเข้าไปที่คอปาล์มได้ จะดีมาก ๆ
- กรณีต้นไม่สูงมาก ใช้อัตราส่วนปกติในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย
- กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 3 ช้อน / น้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 - 2.0 เมตร และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 เมตร ทุก 10 - 15 วัน

พืชไร่ อ้อย มัน ข้าวโพด

ก่อนปลูก : ควรแช่ท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์พืชนั้น ๆ โดยใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช่ท่อนพันธุ์ใช้เวลาแช่ 20 - 30 นาที อาจทำพร้อมกับการแช่ยาฆ่าเชื้อของเกษตรกรก็ได้
หลังปลูก : เริ่มฉีดหลังจากปลูก 1 สัปดาห์ หรือ พร้อมกับการฉีดสารอื่น ๆ ที่เกษตรกรฉีดได้ ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 15 - 20 วัน

พืชใบบาง ผักส่วนครัว

พริก มะเขือ บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง แตงกวา ฯลฯ ใช้อัตราส่วน 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 - 40 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย : โดยสังเกตที่ความหนาของใบพืชผัก หรือ ความหนาแน่นของการปลูก หรือ ความสะดวกในการเข้าฉีด ถ้าเข้าฉีดยากอาจผสมเจือจาง ทุก 7 - 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 - 2 วัน เพื่อบำรุงฟื้นฟูต้น

วิธีใช้คู่หูมหัศจรรย์กับถั่วฝักยาว
วิธีการใช้คู่หูมหัศจรรย์ กับพริก ลดการระบาดของโรคเชื้อรา

เห็ด (ทุกชนิด)

ใช้อัตราส่วน 1/4 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร เริ่มที่การผสมก้อนเชื้อ และ ทุก 5 - 7 วัน หลังเปิดตาดอก

วิธีใช้คู่หูมหัศจรรย์ กับเห็ดทุกชนิด

ไม้ดอกไม้ประดับและกล้าพันธุ์

ใช้อัตราส่วน 1/2 ช้อน ต่อน้ำ 10 - 20 ลิตร ฉีดแบบฟุ้งกระจาย ทุก 7 - 10 วัน ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว 1 - 2 วัน เพื่อบำรุง หรือ ฟื้นฟูต้น

ยางพารา

ใช้อัตราส่วน 2 - 4 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ขึ้นอยู่กับอายุ และ ความสมบูรณ์ของต้นตามปกติ ฉีดทุก 7 - 10 วัน หรือ อาจนานกว่านั้น แต่ไม่ควรให้เกิน 1 เดือน

ไม้ใหญ่ และ ไม้ยืนต้นต่าง ๆ

ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มปลูก - 1 ปี : ฉีดแบบฟุ้งกระจายทุก 10 - 15 วัน
ไม้ใหญ่ 1 ปีขึ้น : ฉีดทุก 10 - 15 วัน ให้โดนเซลล์ ที่ยังสดของใบ หรือ ลำต้น
- กรณีต้นไม่สูงมาก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ในการฉีดแบบฟุ้งกระจาย
- กรณีต้นสูงมาก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดรอบโคนสูง 1.5 - 2.0 เมตร และแผ่ลงพื้นดินโดยรอบ 1 เมตร ฉีดทุก 10 - 15 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม>