หลายท่านมือใหม่ ที่กำลังจะทำสวนทุเรียน ปลูกทุเรียนเป็นครั้งแรก คงกำลังมองหาข้อควรระวังสำหรับการปลูกทุเรียนมีข้อห้ามบางประการที่ควรจำไว้ เพื่อให้สามารถปลูกและดูแลรักษาต้นทุเรียนได้อย่างเหมาะสม มีอะไรบ้างมาดูกัน

 1. ห้ามปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือท่วมน้ำอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากทุเรียนไม่ทนทานต่อน้ำท่วมและอาจทำให้ต้นตายได้
 2. ห้ามปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงจนเกินไป หรือในที่ที่เปียกชื้นตลอดปี ทุเรียนต้องการอากาศที่ระบายได้ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความชื้น
 3. ห้ามปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากลมแรงอาจทำให้กิ่งหรือผลทุเรียนหลุดร่วงได้
 4. ห้ามใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารพิษหรือสารเคมีที่ไม่เหมาะสมกับทุเรียน เนื่องจากอาจทำให้ต้นทุเรียนเสียหายหรือตายได้ การใช้สารควรได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เคยใช้มาก่อน หรือผู้เชี่ยวชาญ
 5. ห้ามตัดแต่งกิ่งทุเรียนในช่วงที่ไม่เหมาะสม เช่น ช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่ต้นทุเรียนอ่อนแอ เพราะอาจทำให้ต้นทุเรียนเสียหายหรือเป็นโรคได้
 6. ห้ามปลูกทุเรียนในที่ที่มีเนื้อดินที่เหนียว ดินเหนียวมักจะกัดกันและอุดตันระบบรากทำให้ต้นทุเรียนไม่สามารถเจอที่อยู่น้ำและอาจทำให้รากเน่าได้ ดังนั้นควรเลือกที่ปลูกที่มีดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายเพื่อให้ระบบรากของทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี
 7. ห้ามปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีเชื้อราหรือโรคพืชอื่น ๆ ที่สามารถทำลายทุเรียนได้ ควรตรวจสอบและกำจัดเชื้อราหรือโรคพืชที่อาจอยู่ในพื้นที่ก่อนปลูก
 8. ห้ามให้สารเคมีหรือปุ๋ยตกตะกอนลงมาที่โคนต้นทุเรียน เพราะอาจทำให้เกิดการเสียหายต่อรากและลำต้นของทุเรียน
 9. ห้ามให้ทุเรียนขาดน้ำหรือเกินน้ำ ควรระมัดระวังให้น้ำให้เพียงพอเหมาะสมและไม่เกินหรือขาดเพื่อรักษาความชื้นในระดับที่เหมาะสม
 10. ห้ามปลูกทุเรียนใกล้กับต้นไม้อื่นที่มีรากที่อาจแย่งทรัพยากรน้ำและสารอาหารกับทุเรียนได้ ควรให้พื้นที่ทุเรียนมีพื้นที่เพียงพอและไม่ถูกแย่งรับแสงแดดและอากาศจากต้นไม้อื่น

คำแนะนำการปลูกทุเรียน

 1. เลือกพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสม: เลือกพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพดินในพื้นที่ที่จะปลูก เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเติบโตและผลิตผลที่ดีกว่า
 2. เตรียมพื้นที่ปลูก: ตรวจสอบสภาพดินและการระบายน้ำในพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ที่มีดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและมีระบบรากที่เจริญเติบโตได้
 3. การเตรียมต้นพันธุ์: เลือกต้นพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพดี และให้ความสำคัญกับการรักษาความสมบูรณ์และป้องกันโรคที่อาจติดมากับต้นพันธุ์
 4. การปลูก: ขุดหลุมขนาดเหมาะสมในระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างต้นทุเรียน ปลูกต้นทุเรียนในหลุมโดยใส่ดินกลับและกดประสานดินให้แน่น เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร กรณีกังวลเรื่องน้ำท่วมขัง สามารถพูนดินขึ้นมาเป็นกองแล้วปลูกบนกองดินได้ เทคนิคที่ใช้กันหันทิศทางใบให้รับแสงแดดตอนเช้าได้ดี
 5. การให้น้ำ: ให้น้ำให้เพียงพอตามความต้องการของทุเรียน ระมัดระวังไม่ให้น้ำขังหรือขาดน้ำ โดยให้น้ำต้นทุเรียนในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อลดการระเหยของน้ำ
 6. การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนในช่วงการปลูกคือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในหลุมปลูกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและรากทุเรียน ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพิ่มเติมในช่วงทะรุกำแพงรากหลังจากปลูกไปประมาณ 3-4 เดือน และต่อมาให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอหรือสูตรเสมออินทรีย์ ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือไม่รู้จะใช้ตัวไหนแนะนำใช้ ปุ๋ยหญิงเกษตร ก็ได้ เพื่อให้ทุเรียนได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และครบถ้วนในระยะเติบโต
 7. การตัดแต่งกิ่ง: ในช่วงแรกของการปลูกทุเรียน ควรตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมเพื่อให้ต้นทุเรียนเติบโตและพัฒนาสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือเป็นโรคออกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
 8. การดูแลรักษา: ดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยการตรวจสอบสภาพรากและกิ่งทุเรียนเป็นประจำ เอาใจใส่ในการให้น้ำและปุ๋ย ระวังแมลงและโรคพืชที่อาจเข้าทำลายต้นทุเรียน และตรวจสอบอาการของทุเรียนเพื่อดำเนินการป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ทันที
 9. การพยายามเพิ่มการระบายอากาศ: ทุเรียนต้องการอากาศที่ระบายได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับความชื้น คุณสามารถตัดแต่งกิ่งที่อุดตันแสงแดดและอากาศเข้าสู่ทรงพุ่ม และความหนาแน่นของกิ่งให้เหมาะสม
 10. การสำรวจและป้องกันแมลงและศัตรูพืช: ตรวจสอบใบทุเรียนเพื่อตระหนักถึงการระบาดของแมลงและศัตรูพืช เมื่อพบอาการผิดปกติหรือแมลงที่ทำลาย ใช้วิธีการกำจัดที่เหมาะสม เช่นใช้สารกำจัดแมลง หรือการใช้วิธีชีวภาพเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืช
 11. การให้น้ำตามความต้องการ: ให้น้ำทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสม โดยรักษาความชื้นในดินที่เหมาะสม และระมัดระวังไม่ให้เกิดการขาดน้ำหรือน้ำขัง
 12. การให้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง: ให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสูตรเสมอหรือสูตรเสมออินทรีย์ตามความต้องการของทุเรียน ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและประเภทของปุ๋ยที่เหมาะสมตามช่วงเวลาในการให้ปุ๋ย หลายสวนประสบความสำเร็จโดยการใช้อาหารทางใบร่วมด้วยโดยใช้ ชุดคู่หูมหัศจรรย์ ศึกษาข้อมูลการใช้เพิ่มเติมได้
 13. การตรวจสอบและรักษาโรค: ตรวจสอบอาการของทุเรียนเพื่อตระหนักถึงโรคที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพบโรคหรืออาการผิดปกติ เช่น ใบเหลือง ใบร่วง หรือจุดบนใบ ให้ดำเนินการรักษาโรคโดยใช้สารป้องกันและกำจัดโรคที่เหมาะสม และต้องติดตามการรักษาต่อเนื่องเพื่อให้โรคหายไปอย่างสมบูรณ์
 14. การตรวจสอบการเจริญเติบโตและการพัฒนา: ตรวจสอบความเจริญเติบโตของทุเรียนเพื่อปรับปรุงการดูแลและการให้สารอาหารเพิ่มเติมให้เหมาะสม ดูแลให้มีการกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสม และเอาใจใส่ในการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทุเรียนมีโครงสร้างทรงพุ่มที่เหมาะสมและการพัฒนาผลและดอกที่ดี
 15. การตรวจสอบสภาพอากาศ: ตรวจสอบสภาพอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป หรือความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป และดูแลให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกทุเรียน เช่น การใช้ระบบระบายอากาศที่ดี หรือการติดตั้งระบบรดน้ำพ่นฝอยเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในสภาพแวดล้อม
 16. การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ: ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆ ทุเรียนเพื่อตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการปลูกทุเรียน รวมถึงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น พายุหรือน้ำท่วม และจัดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 17. การเก็บเกี่ยวผลผลิต: เมื่อทุเรียนสุกพร้อมเก็บเกี่ยว ควรตรวจสอบความสุกแก่ของผล และใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการเก็บเกี่ยวทุเรียน เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและไม่เสียหาย
 18. การบำรุงรักษาต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว: หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรให้การบำรุงรักษาต้นทุเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การตัดแต่งกิ่งที่สูงเกินไป การให้น้ำและปุ๋ยอย่างเหมาะสม และการรักษาความสะอาดในพื้นที่ปลูกทุเรียน

อย่างไรก็ตาม การปลูกทุเรียนเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้ความรอบรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ควรติดตามข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกทุเรียน อ่านหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียน และติดต่อสถาบันวิชาการท้องถิ่นหรือศูนย์วิจัยเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่คุณปลูกทุเรียนอยู่

นอกจากนี้ยังควรใช้ความสำเร็จและความล้ำหน้าที่ได้รับจากการปลูกทุเรียนในอดีตเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปลูกทุเรียนของคุณ รับฟังคำแนะนำและคำแนะนำจากเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมาก่อนหน้าหรือชุมชนที่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียน อย่าลืมใช้การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนเช่นกัน

สูตรบำรุงที่สวนทุเรียนไว้ใจ

ชุดคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์คลาส-ปุ๋ย

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใครใช้ก็ว่าดี แนะนำครับ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

ปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์!

สอบถามการใช้กับพืชที่คุณปลูกกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

>