เวิลด์แพลน ไคโตซาน

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน World Plant Chitosan สารปรับปรุงดินและน้ำ รากพืชแข็งแรง ยับยั้งเชื้อรา สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช

ไคโตซานสูตรโอลิโกเมอร์
>