มิถุนายน 5, 2023
  1. ดินร่วนหรือดินร่วนทราย: ดินร่วนหรือดินร่วนทรายมีลักษณะร่วนซุยและมีการระบายน้ำดี สามารถส่งผลให้ระบบรากของทุเรียนเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม
  2. ดินเหนียวหรือดินทรายเหนียว: ดินเหนียวหรือดินทรายเหนียวมีลักษณะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินร่วน แต่ถ้ามีการปรับปรุงดินและให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ก็สามารถปลูกทุเรียนได้ แต่ควรระวังการระบายน้ำที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำขังในรากทุเรียน
  3. ดินเค็ม: ทุเรียนไม่ชอบดินที่มีความเค็มสูง ดินเค็มสามารถส่งผลให้ทุเรียนเกิดปัญหาทางสุขภาพและเจริญเติบโตได้ยาก ดังนั้นควรเลือกที่ปลูกที่ไม่มีปัญหาดินเค็มหรือทำการล้างดินเค็มออกก่อนที่จะปลูกทุเรียน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปลูกทุเรียนที่ดีที่สุดควรปรึกษาและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพื้นที่ปลูก การทดลองปลูกทุเรียนในพื้นที่และการปรับปรุงดินเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่นั้นๆ

ชุดบำรุงต้นทุเรียนที่นิยม

ชุดคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์คลาส-ปุ๋ย

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใครใช้ก็ว่าดี แนะนำครับ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

ปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์!

สอบถามการใช้กับพืชที่คุณปลูกกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

>