ขั้นตอนการตัดแต่งผลทุเรียน มีดังนี้ 1.ตัดแต่งผลทุเรียนครั้งที่ 1 เมื่อผลอายุหลังดอกบาน 1 เดือน มีขนาดหัวแม่มือ ให้ตัดแต่งผลที่บิดเบี้ยว ผลต่างอายุกัน ผลที่ติดมากเป็นกระจุก ผลโดนโรคและแมลงทำลาย เหลือผลไว้ในปริมาณสูงกว่าเป้าหมายจริง 50% แต่ละกลุ่มไว้ผลประมาณ 3-5 ผล เป็นคำแนะเบื้องต้นสำหรับการไว้ลูกทุเรียน

การไว้ลูกทุเรียน

หลายสวนบำรุงดี ดอกออกเยอะ ผลติดเยอะ จะเอาออกในใจก็เสียดาย หลายสวนก็มองหาวิธีที่จะช่วยบำรุงต้น ใบ ผล อยากเอาไว้แต่ก็กลัวต้นโทรม บำรุงอย่างไรดี มาชมรีวิวกัน

การตัดแต่งผล ครั้งที่ 1 เมื่อผลอายุ 4 ถึง 5 สัปดาห์หลังดอกบาน ตัดแต่งผลที่มีขนาดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยว และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการออก การตัดแต่งดอก เพื่อให้เหลือดอกทุเรียนไว้ในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม

ไม้ผล เป็นกลุ่มพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากที่สุดในบรรดาพืชพรรณที่คนเราปลูกไว้เพื่อหวังผลผลิต ซึ่งหนึ่งในไม้ผลที่จัดว่าต้องการความใส่ใจมากก็คือ ทุเรียน

ในสภาพปกติทุเรียนต้นหนึ่ง ๆ จะออกดอกจำนวนมาก อาหารที่สะสมอยู่ในต้นมีไม่พอเลี้ยงดอกทั้งหมด ทุเรียนจะสลัดดอกทิ้งเองตามธรรมชาติ ถ้าบำรุงดี อาหารถึง จะทำให้การหลุดร่วงของดอก และผลอ่อนลดลงเห็นได้อย่างชัดเจน

จำหน่ายเวิลด์แพลนท์-ไคโตซาน-คู่หูมหัศจรรย์

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใครใช้ก็ว่าดี แนะนำครับ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

ปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์!

สอบถามการใช้กับพืชที่คุณปลูกกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

>